Aika ja paikka

Hyvinvointiteknologiamessut järjestetään verkossa tiistaina 9.11.2021 ja keskiviikkona 10.11.2021 klo 9.00 alkaen.

Tarkempi aikataulutus löytyy tapahtumapäivien ohjelmasta.

Tiistain 9.11. klo 9.00-16.00 Teknologialla toimintakykyä ja turvaa ikääntyneen arkeen-webinaarissa kuullaan teknologioista, joiden avulla tuetaan etenkin ikääntyneiden kotona asumista ja pärjäämistä. Webinaarin keynote-puheenvuorossa Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Jenni Huhtasalo puhuu otsikolla Digitaalinen teknologia asiantuntijatyössä. Webinaarin järjestää Satakunta DigiHealth -hanke, jota rahoittaa Satakuntaliitto (EAKR) ja alueen kunnat.

Hyvinvointiteknologiamessujen yhtenä uutuutena toimii haastattelut ja teknologiademot ohjelmaosio. Tiistaina 9.11. klo 9.00-15.00 Terveyden ja hyvinvoinnin vahvistaminen teknologiainnovaatioilla -tapahtumaosio esittelee monipuolisesti hyvinvointi- ja terveysteknologian mahdollisuuksia etenkin yksilön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista. Tilaisuuden avaa puheenjohtaja Nina Hahtela Suomen sairaanhoitajaliitto ry:stä. Ohjelmaosion järjestää Satakunta DigiHealth -hanke, jota rahoittaa Satakuntaliitto (EAKR) ja alueen kunnat.

Hyvinvointiteknologiaa kotona asumisen tueksi Satakunnassa – miten yhdessä eteenpäin? -työpaja järjestetään verkossa klo 9.30-10.30. Satakati-hankkeen työpajan tarkoituksena on yhdessä miettiä, miten hyvinvointiteknologiaa voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla kotihoidossa. Satakati-hanketta toteuttavat kaikki Satakunnan kunnat sekä Sataedu. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Tiistaina klo 11.00-12.00 Digitaalisuuden mahdollisuudet osana hoitotyötä -simulaatiossa paneudutaan simulaatio-oppimisen avulla digitaalisuuden tuomiin mahdollisuuksiin hoitotyössä. Tule osaksi simulaatiota aktiivisen tarkkailijan roolissa! Simulaation järjestää Sataedun Satakunta DigiHealth -tiimi.

Hyvinvointiteknologiamessujen verkostoitumiskahvila klo 12.10-13.00 (Teamsissä) tarjoaa mielenkiintoisia puheenvuoroja sekä mahdollistaa verkostoitumisen ja vapaan keskustelun lounastauon lomassa. Verkostoitumiskahvilan järjestää Satakunta DigiHealth -hanke.

Iltapäivällä klo 13.00-14.00 Asiakkaan ravitsemuksen toteutuminen hyvinvointiteknologian avulla kotihoidossa -simulaatiossa perehdytään kotihoidon asiakkaan hoitamiseen hyvinvointiteknologialla. Tule osaksi simulaatiota tutustumaan ja keskustelemaan hyvinvointiteknologiaosaamisesta hoitotyössä! Simulaation järjestää WinNovan Satakunta DigiHealth -tiimi.

Tutustu myös keskiviikon 10.11. ohjelmaan!